“Hoe kan het zijn dat zoiets simpels en lichts zo snel zulke diepe en wezenlijke inzichten kan geven?”

Deze opmerking kwam van een verraste vrouw net na het doen van een 20 minuten Transformational Presence oefening. Transformational Presence is een krachtige, actieve, en vaak beweeglijke manier om snel en effectief aan de slag te gaan met een vraagstuk, uitdaging of probleem waar je mee worstelt en waar je stappen in wilt maken.

In mijn coachingspraktijk merk ik steeds weer op hoe sterk we als mens zijn geconditioneerd om naar het verleden te kijken als er iets gebeurt in ons leven wat ons niet zint. Of het nu een externe gebeurtenis is die ons overkomt of een bewustwording van eigen ineffectieve gedragspatronen. De aller, allereerste reactie is steevast ‘hoe kon dat nu gebeuren?’ of ‘waarom doe ik dat eigenlijk?’ of ‘hoe is het zo gekomen?’ of uitingen van gelijke strekking.

Transformational Presence heeft alles te maken met het creëren van de beste omstandigheden om een impactvolle, blijvende verandering - transformatie – plaats te laten vinden.

Het helpt ons om het grootste potentieel in mensen, ideeën, projecten en omstandigheden te herkennen en om dat potentieel in de praktijk vorm te geven en te ontwikkelen.